Fondförvaltning // Vi erbjuder prestationsbaserad förvaltning, vi tar betalt när det går bra för våra kunder! I vårt erbjudande finner ni över 9 000 olika fonder. Rabatt på fondförvaltningsavgiften med 50% varje år! Varmt välkomna att höra av er till oss 0142 - 191 30.

Våra fondportföljer i riskklasserna 2, 3, 4 och 5 // VARLIG: Avgift per år 0,72 % - YTD 2,24 % … Risk 2:a - MÅTTLIG: Avgift per år 1,15 % - YTD 5,49 % … Risk 3:a – VÅGSAM: Avgift per år 1,69 % - YTD 16,89 % … Risk 4:a – TAPPER: Avgift per år 1,79 % - YTD 21,82 % … Risk 5:a - Intressanta portföljer som ni via Prima Kapitalförvaltning AB kan få tillgång till… Välkomna att höra av er… 0142 191 30. OBS! Uppgifterna YTD är hämtade från den 1 november 2019.

2018-05-20

GDPR Ny personuppgiftslag träder i kraft 25 maj 2018.

Information om hur vi behandlar Dina personuppgifter i enlighet med nya datalagen GDPR (General Data Protection Regulation) som gäller från och med den 25 maj 2018. Lagen innebär ett förbättrat skydd för databehandling av personuppgifter som vi behandlar i våra IT-system. GDPR är ett EU-direktiv som ersätter svenska personuppgiftslagen (PuL)

Bättre skydd
För att Du ska kunna bli kund hos oss krävs att vi tecknar ett samtyckesavtal för IT-behandling av personuppgifter. Det innebär uppgifter som namn, personnummer, kontaktuppgifter och uppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna ge Dig en rådgivning som stämmer överens med gällande lagstiftning. Detta för att skydda den enskilda konsumenten. Denna lag ger Dig rätt att inhämta vilka uppgifter som vi har registerat för just Dig. 
Ni kan kontakta oss mailledes eller telefonledes för att beställa registerutdrag. Vår målsättning är att registerutdraget ska vara Er tillhanda inom 14 arbetsdagar.
Mer information gällande GDPR finner ni här!


Styrelsen 2018-05-23