Fondförvaltning // Vi erbjuder prestationsbaserad förvaltning, vi tar betalt när det går bra för våra kunder! I vårt erbjudande finner ni över 9 000 olika fonder. Rabatt på fondförvaltningsavgiften med 50% varje år! Varmt välkomna att höra av er till oss 0142 - 191 30.

Våra fondportföljer i riskklasserna 2, 3, 4 och 5 // VARLIG: Avgift per år 0,72 % - YTD 2,24 % … Risk 2:a - MÅTTLIG: Avgift per år 1,15 % - YTD 5,49 % … Risk 3:a – VÅGSAM: Avgift per år 1,69 % - YTD 16,89 % … Risk 4:a – TAPPER: Avgift per år 1,79 % - YTD 21,82 % … Risk 5:a - Intressanta portföljer som ni via Prima Kapitalförvaltning AB kan få tillgång till… Välkomna att höra av er… 0142 191 30. OBS! Uppgifterna YTD är hämtade från den 1 november 2019.

2018-08-13

LÅNEFINANSIERING

Lånefinansiering… Är du och ditt bolag i behov av kapital för att utvecklas? Kanske ni ska bygga ut, skaffa nya maskiner, köpa en ny verksamhet, fastighet eller starta en ny tillverkning etc…? Då kanske vi kan hjälpa er att få fram kapital…

Vi på Prima Kapitalförvaltning AB kan vara behjälpliga med anskaffning av kapital för att utveckla företag i Sverige. Det som erfordras från låntagaren är att satsningen/arna är helhjärtade och att ett eget engagemang finns till 100 %, då kan vi eventuellt vara er samarbetspartner. Från 20 000 000 SEK.
Vi kommer att behöva säkerheter, egen insatts från ägare/ägarna och en tydlig målbild som vi ser är rimlig, då kan vi mycket väl vara er framtida kanal för att resa de medel som behövs.

Hör av er till oss för mer information.

Prima Kapitalförvaltning AB