Nyhet för dig som kund i Prima Kapitalförvaltning AB / // Från och med den 12:e november 2020 är vi en del av Ymer Försäkringsförmedlning & Investering Partners. För dig som kund blir det ingen direkt förändring utan det blir bara ett mervärde. Vi kommer att kunna erbjuda våra kunder än bättre placeringsmöjligheter och mycket mer. Läs mer under aktuellt! I en övergångsperiod kommer vi att vara tillgängliga även via denna webbplats.

Investera i Green Deal 2023 // EU:s gröna giv omfattar en handlingsplan som ska främja ett effektivt utnyttjande av resurser genom att vi ställer om till en ren, cirkulär ekonomi, återställer förlorad biologisk mångfald och minskar föroreningarna. EU strävar efter att bli klimatneutralt till år 2050. Placeringen är kapitalskyddad till 50 %.

2020-06-08

En annorlunda tid vi lever i...

Vi lever i en annorlunda tid på grund av Pandemin som råder vilket påverkar alla mer eller mindre. Vi har valt att inte ta emot fysiska besök i samma utsträckning som brukligt. Vi följer Folkhälsomyndighetes riktlinjer. Vi har dock framgångsrikt lyckats med att underhålla våra kunder genom telefonsamtal men inte minst genom webbaserade möten.

Nu har vi sedan augusti 2019 varit anknutna ombud till Nord Fondkommission AB och vi har samtidigt förändrat vårt arbetssätt. Vårt nya arbetssätt har resulterat i mer nöjda kunder och ökad flexibilietet. Vi har idag (20200608) ett urval av olika former av placeringar som är i världsklass inte minst våra fondportföljer som har varit framgångsrika sedan start (2015) och fortfarande är.

Vårt nya arbetssätt generar en bättre möjlighet för våra kunder att ytterligare öka sina tillväxtmöjligheter. Vi kan idag erbjuda det som finns att handla på börsen. Vi erbjuder även unika spar- och placeringsprodukter till våra kunder när vi har möjlighet.
Vår utgångspunkt idag är, när det går bra för våra kunder går det bra för oss vilket innebär att vi måste vara på tårna.

Är ni intresserade av att veta mer, tveka inte att kontakta oss... 0142 - 191 30 alt. 070- 280 28 08.

Vår administrativa avdelning är öppen mellan 09:00 - 15:00.
Fredagar är adminstrativa avdelningen öppen mellan 09:00 - 12:00
Boka tid med rådgivare sker via mail ola.stenman@primakapitalforvaltning.se eller via telefon 070 - 280 28 08.