Nyhet för dig som kund i Prima Kapitalförvaltning AB / // Från och med den 12:e november 2020 är vi en del av Ymer Försäkringsförmedlning & Investering Partners. För dig som kund blir det ingen direkt förändring utan det blir bara ett mervärde. Vi kommer att kunna erbjuda våra kunder än bättre placeringsmöjligheter och mycket mer. Läs mer under aktuellt! I en övergångsperiod kommer vi att vara tillgängliga även via denna webbplats.

Investera i Green Deal 2023 // EU:s gröna giv omfattar en handlingsplan som ska främja ett effektivt utnyttjande av resurser genom att vi ställer om till en ren, cirkulär ekonomi, återställer förlorad biologisk mångfald och minskar föroreningarna. EU strävar efter att bli klimatneutralt till år 2050. Placeringen är kapitalskyddad till 50 %.

2020-09-01

Insättningsgarantin och Investerarskyddet.

I vår rådgivning ingår Investerarskyddet och Insättningsgarantin då vi samarbetar med svenska banker och svenska institut. Skyddet täcker bland annat: aktier obligationer konvertibla skuldebrev optioner terminer sammansatta produkter som aktieindexobligationer Även pengar som finns i depån inför ett köp eller efter en försäljning omfattas av investerarskyddet. Värdepapper eller pengar som hanteras inom ramen för det individuella pensionssparandet omfattas inte av investerarskyddet.

Vad gäller för dig som fondsparare?

Du som fondsparare äger fondandelar i en fond som förvaltas av ett fondbolag. Fondbolaget sköter förvaltningen, medan fondens värdepapper finns i ett separat förvaringsinstitut, ofta en av de stora bankerna.

Förvaringsinstitutet ska förvara de värdepapper som ingår i fonden separerade från sina egna tillgångar. Vid en konkurs hos förvaringsinstitutet eller fondbolaget ska därför fondens värdepapper vara skyddade mot konkursen. Förvaringsinstitutet kontrollerar dessutom att fondbolaget förvaltar värdepapperen i enlighet med gällande regler. Både de institut som förvaltar värdepapperen och de som förvarar dem är under Finansinspektionens tillsyn.

Läs mer på Riksgäldens webbplats!