Nyhet för dig som kund i Prima Kapitalförvaltning AB // Från och med den 12:e november 2020 är vi en del av Ymer Försäkringsförmedlning & Investering Partners AB. För dig som kund blir det ingen förändring utan det blir bara ett mervärde. Läs mer under aktuellt!

Våra fondportföljer i riskklasserna 2, 3, 4 & 5. // Här väljer vi att presentera en av dessa... * VÅGSAM = Risknivå 4: Avgift per år 1,69 % . YTD 6,61 % … * ... Intressanta portföljer som ni får tillgång till via Prima Kapitalförvaltning AB … Välkomna att höra av er… 0142 191 30. OBS! Uppgifterna YTD är hämtade från den 13 oktober 2020. YTD = Presterat under 2020.

 

Företag


Inledning

Prima Kapitalförvaltning AB etablerades 2007 med affärsidén att genom stort kunnande och personligt engagemang förmedla finansiella tjänster. 

Prima Kapitalförvaltning AB arbetar ett i förväg utvalt sortiment där vi inte gör anspråk på att vara en oberoende aktör på finansmarknaden, utan vi samarbetar med ett fåtal aktörer som vi anser tillhör de främsta på respektive område som vi ger råd om.

Vi är licensierade hos SwedSec och hos Insuresec samt att vi är medlemmar i vår branschorganisation Svenska Försäkringsförmedlares Förening. Prima Kapitalförvaltning AB står även under Finansinspektionens tillsyn när det gäller Försäkringsförmedling och när vi ger råd i Investeringsrådgivning lyder vi under Nord Fondkommission ABs tillstånd som i sin tur står under Finansinspektionens tillsyn.

 

Rådgivande förvaltning

Prima Kapitalförvaltnings ambition är att till varje kund anpassa rådgivningen efter kundens önskemål om placeringsinriktning, utdelningsbehov, risknivå och vara löpande behjälplig. Vår styrka sitter idag i att vi har spetskompetens inom de områden som vi ger råd i exempelvis Aktiv Ränteförvaltning som passar bra för överlikvida bolag, Portföljförvaltning av olika riskmått, Företagsobligationer och Strukturerade Produkter  samt de Fonder som vi använder oss av. Även detta paketerat i olika försäkringslösningar

Ni får alltid en individuell rådgivning där vi kan hjälpa till med förvaltning av befintligt kapital med låga avgifter och goda skatteeffekter. Kassaförvaltning, löneväxling (Tjänstepensioner).

Prima Kapitalförvaltning ABs kunder får tillgång till en personlig rådgivare med stor erfarenhet, engagemang och kontinuerliga återbesök för genomgång.

 

Tillför mervärde

Finansiella produkter kan vara komplexa och svåra att bedöma och utbudet av leverantörer växer för varje år. Prima Kapitalförvaltning AB tillför mervärde för sina uppdragsgivare genom att tillhandahålla ett bra beslutsunderlag.

 

Vår förhoppning

Vi önskar få möjligheten att presentera oss närmare och beskriva vår verksamhet och den rådgivning som vi bedriver.