Strukturerade Produkter // E-handeln är en marknad som har stark framtidstro! Allt fler handlar över "nätet". Ta rygg på bland annat AMAZON.COM med ett kapitalskydd på 85 % av insatt kapital! - Ring för mer information 070 280 28 08 alt. 0142 191 30 - Välkomna!

Våra fondportföljer i riskklasserna 2, 3, 4 & 5. // Här väljer vi att presentera en av dessa... * VÅGSAM = Risknivå 4: Avgift per år 1,69 % . YTD 2,55 % … * ... Intressanta portföljer som ni får tillgång till via Prima Kapitalförvaltning AB … Välkomna att höra av er… 0142 191 30. OBS! Uppgifterna YTD är hämtade från den 11 september 2020. YTD = Presterat under 2020.


Stiftelser


Inledning

Prima Kapitalförvaltning AB etablerades 2007 med affärsidén att genom stort kunnande och personligt engagemang förmedla finansiella tjänster. Prima Kapitalförvaltning AB arbetar ett i förväg utvalt sortiment där vi inte gör anspråk på att vara en oberoende aktör på finansmarknaden, utan vi samarbetar med ett fåtal aktörer som vi anser tillhör de främsta på respektive område som vi ger råd om.

Vi är licensierade hos SwedSec och hos Insuresec samt att vi är medlemmar i vår branschorganisation Svenska Försäkringsförmedlares Förening. Prima Kapitalförvaltning AB står även under Finansinspektionens tillsyn när det gäller Försäkringsförmedling och när vi ger råd i Investeringsrådgivning lyder vi under Nord Fondkommission ABs tillstånd som i sin tur står under Finansinspektionens tillsyn.

 

Rådgivande förvaltning

Prima Kapitalförvaltning ABs ambition är att till varje kund anpassa rådgivningen efter kundens önskemål om placeringsinriktning, utdelningsbehov, risknivå och vara behjälplig vid framtagande av sådant regelverk.

Viktigt för oss är också att kunna ta hänsyn till kriterier av etisk natur och behov av diversifiering.

Vår styrka sitter idag i att vi har spetskompetens inom de områden som vi ger råd i exempelvis Aktiv Ränteförvaltning som är passande för årliga utbetalningar, Portföljförvaltning av olika riskmått, Företagsobligationer och Strukturerade Produkter  samt de Fonder som vi använder oss av. Även detta paketerat i olika försäkringslösningar.

Prima Kapitalförvaltning AB ger alla kunder tillgång till en personlig rådgivare med stor erfarenhet, engagemang och kontinuerliga återbesök för genomgång.

 

Tillför mervärde

Finansiella produkter kan vara komplexa och svåra att bedöma och utbudet av leverantörer växer för varje år. Prima Kapitalförvaltning AB tillför mervärde för sina uppdragsgivare genom att tillhandahålla ett bra beslutsunderlag..

 

Vår förhoppning

Vi önskar få möjligheten att presentera oss närmare och beskriva vår verksamhet och den rådgivning som vi bedriver.