Nyhet för dig som kund i Prima Kapitalförvaltning AB / // Från och med den 12:e november 2020 är vi en del av Ymer Försäkringsförmedlning & Investering Partners. För dig som kund blir det ingen direkt förändring utan det blir bara ett mervärde. Vi får nu möjligheten att erbjuda våra kunder bättre placeringsmöjligheter och mycket mer. Läs mer under aktuellt! I en övergångsperiod kommer vi att vara tillgängliga även via denna webbplats.

Bygg din fondportfölj med hjälp av oss! // Vi kan erbjuda ett av marknadens största utbud av fonder och andra värdepapper. Vi skräddasyr dina fondval efter dina önskemål så som, fondval och underliggande marknader, risktagande och vilken förväntad avkastning du kan ha på din portfölj! Välkommen att höra av er... 0142 - 191 30


Stiftelser


Inledning

Prima Kapitalförvaltning AB etablerades 2007 med affärsidén att genom stort kunnande och personligt engagemang förmedla finansiella tjänster. Prima Kapitalförvaltning AB arbetar ett i förväg utvalt sortiment där vi inte gör anspråk på att vara en oberoende aktör på finansmarknaden, utan vi samarbetar med ett fåtal aktörer som vi anser tillhör de främsta på respektive område som vi ger råd om.

Vi är licensierade hos SwedSec och hos Insuresec samt att vi är medlemmar i vår branschorganisation Svenska Försäkringsförmedlares Förening. Prima Kapitalförvaltning AB står även under Finansinspektionens tillsyn när det gäller Försäkringsförmedling och när vi ger råd i Investeringsrådgivning lyder vi under Nord Fondkommission ABs tillstånd som i sin tur står under Finansinspektionens tillsyn.

 

Rådgivande förvaltning

Prima Kapitalförvaltning ABs ambition är att till varje kund anpassa rådgivningen efter kundens önskemål om placeringsinriktning, utdelningsbehov, risknivå och vara behjälplig vid framtagande av sådant regelverk.

Viktigt för oss är också att kunna ta hänsyn till kriterier av etisk natur och behov av diversifiering.

Vår styrka sitter idag i att vi har spetskompetens inom de områden som vi ger råd i exempelvis Aktiv Ränteförvaltning som är passande för årliga utbetalningar, Portföljförvaltning av olika riskmått, Företagsobligationer och Strukturerade Produkter  samt de Fonder som vi använder oss av. Även detta paketerat i olika försäkringslösningar.

Prima Kapitalförvaltning AB ger alla kunder tillgång till en personlig rådgivare med stor erfarenhet, engagemang och kontinuerliga återbesök för genomgång.

 

Tillför mervärde

Finansiella produkter kan vara komplexa och svåra att bedöma och utbudet av leverantörer växer för varje år. Prima Kapitalförvaltning AB tillför mervärde för sina uppdragsgivare genom att tillhandahålla ett bra beslutsunderlag..

 

Vår förhoppning

Vi önskar få möjligheten att presentera oss närmare och beskriva vår verksamhet och den rådgivning som vi bedriver.