Nyhet för dig som kund i Prima Kapitalförvaltning AB // Från och med den 12:e november 2020 är vi en del av Ymer Försäkringsförmedlning & Investering Partners AB. För dig som kund blir det ingen förändring utan det blir bara ett mervärde. Läs mer under aktuellt!

Våra fondportföljer i riskklasserna 2, 3, 4 & 5. // Här väljer vi att presentera en av dessa... * VÅGSAM = Risknivå 4: Avgift per år 1,69 % . YTD 6,61 % … * ... Intressanta portföljer som ni får tillgång till via Prima Kapitalförvaltning AB … Välkomna att höra av er… 0142 191 30. OBS! Uppgifterna YTD är hämtade från den 13 oktober 2020. YTD = Presterat under 2020.

Disclaimer

All information på Prima Kapitalförvaltning Sverige ABs webbplats och e-postutskick är löpande och förändras över tiden. Prima Kapitalförvaltning ABs webbsidor är baserad på källor som av Prima Kapitalförvaltning AB bedöms vara riktiga och tillförlitliga. Vi avsäger oss allt ansvar vid fel från olika leverantörer som påverkar våra sidor. Vi som rådgivare på Prima Kapitalförvaltning ansvarar inte för placeringsbeslut som enbart baserats på information från vår webbplats. Vi rådgör endast vid kontakt med kunden. Informationen på Prima Kapitalförvaltning Sverige ABs internetsidor gör inte anspråk på att vara fullständig eller att utgöra vägledning vid beslut om investeringar. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. Prima Kapitalförvaltning Sverige AB frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på den nämnda informationen. Vårt arbetssätt bygger på att ingående informera våra kunder om olika möjligheter att placera kapital. På Prima Kapitalförvaltning Sverige ABs webbplats finns det länkar till andra webbplatser där inte Prima Kapitalförvaltning Sverige AB kan garantera dess innhåll. Där ligger ansvaret på ägaren till domänen eller om det finns liknande disclaimer. Prima Kapitalförvaltning Sverige AB frånsäger sig allt ansvar för innehållet på sådana sidor.

 

Att investera på aktie- och kapitalmarknaderna innebär alltid ett risktagande. Värde och avkastning kan såväl öka som minska och investerare kan förlora det investerade kapitalet. Historisk avkastning och historiskt resultat är inte någon garanti för framtida avkastning och resultat.

 

Prima Kapitalförvaltning Sverige AB