Nyhet för dig som kund i Prima Kapitalförvaltning AB // Från och med den 12:e november 2020 är vi en del av Ymer Försäkringsförmedlning & Investering Partners AB. För dig som kund blir det ingen förändring utan det blir bara ett mervärde. Läs mer under aktuellt!

Våra fondportföljer i riskklasserna 2, 3, 4 & 5. // Här väljer vi att presentera en av dessa... * VÅGSAM = Risknivå 4: Avgift per år 1,69 % . YTD 6,61 % … * ... Intressanta portföljer som ni får tillgång till via Prima Kapitalförvaltning AB … Välkomna att höra av er… 0142 191 30. OBS! Uppgifterna YTD är hämtade från den 13 oktober 2020. YTD = Presterat under 2020.

Våra referensportföljer
 

Från och med 2017 kommer Prima Kapitalförvaltning AB att presentera utvecklingen av våra referensportföljer. Referensportföljerna startas efterhand och vår ambition är att presentera en ny varje halvår eller årsvis, beroende på vilka möjliga varianter av placeringsalternativ det finns vid respektive tidpunkt och vilka önskemål vi har på innehållet.

 

Syftet med våra referensportföljer är att åskådliggöra hur våra råd fungerar och vad de levererar, samt till vilken risk avkastningen erhålls samt vilken initial kostnad och avgifter som härrör till portföljstarten. En del placeringsalternativ har ej någon formell risknivå indikerad, exempelvis företagsobligationer, där gör vi vår egna bedömning över risknivån.

 

Värdepappren i referensportföljerna kommer således att variera vid varje placeringstillfälle. Efter att portföljerna har varit följbara på vår webbplats i ca tre år kommer vi att presentera innehållen löpande i varje portfölj.

 

Denna sida är anpassad för datorer och laptops eller liknande... 

Ref#2 start 201707   Presenteras inom kort...
Nominellt belopp 500 000 kr - Avg 9 240 kr

Leverantör Produkt ISIN Namn Risknivå Nom Överkurs Courtage Avkast Q2/17 Avk.start 170822
Dold  Dold Nr N/A  5  200 000 kr  -  2 %  4 200 kr     4 200 kr
Dold  Dold Nr N/A  6  100 000 kr  -  2 %  1 500 kr     1 500 kr
Dold  Dold Nr N/A  5  100 000 kr  -  -  7 700 kr     7 700 kr
Dold  Dold Nr N/A  5  100 000 kr  -  -  2 500 kr    2 500 kr
Totalt  

Snitt 5,20       15 900 kr
 
15 900 kr

 

 

Ref#1 start 201701  
Nominellt belopp 500 000 kr - Avg 12 600 kr

Leverantör Produkt ISIN Namn Risknivå Nom Överkurs Courtage Avkast Q3/17 Avk.start 170101
Dold  Dold Nr N/A  5  200 000 kr  -  3%    5 000 kr   15 000 kr
Dold  Dold Nr N/A  5  100 000 kr  -  3%    2 625 kr   10 225 kr
Dold  Dold Nr N/A  5  100 000 kr  -  2%    3 150 kr     9 450 kr
Dold  Dold Nr N/A  5  100 000 kr  -  -    1 250 kr   12 750 kr
Totalt  

Snitt 5,00        12 025 kr   47 425 kr