Fondförvaltning // Vi erbjuder prestationsbaserad förvaltning, vi tar betalt när det går bra för våra kunder! I vårt erbjudande finner ni över 9 000 olika fonder. Rabatt på fondförvaltningsavgiften med 50% varje år! Varmt välkomna att höra av er till oss 0142 - 191 30.

Våra fondportföljer i riskklasserna 2, 3, 4 och 5 // VARLIG: Avgift per år 0,72 % - YTD 2,24 % … Risk 2:a - MÅTTLIG: Avgift per år 1,15 % - YTD 5,49 % … Risk 3:a – VÅGSAM: Avgift per år 1,69 % - YTD 16,89 % … Risk 4:a – TAPPER: Avgift per år 1,79 % - YTD 21,82 % … Risk 5:a - Intressanta portföljer som ni via Prima Kapitalförvaltning AB kan få tillgång till… Välkomna att höra av er… 0142 191 30. OBS! Uppgifterna YTD är hämtade från den 1 november 2019.

Sänk Dina pensionskostnader nu!

2019

Att se över sina avgifter i sitt pensionssparande eller tjänstepensioner är alltid en fråga som bör vara prioriterad. Tänk även på att när "upphandlade" tjänstepensioner blir till fribrev så återgår allt som oftast kostnaden till ordinarie prislista!

Så, det är hög tid att se över dina pensionsmedel...

 

I just denna stund är Dina pensionsmedel drabbade av en mängd avgifter. De äter av Ditt sparade kapital.

Men Det kan Du ändra på!

 

Sedan många år (2007) tillbaka införde lagstiftaren flytträtt för pensionsförsäkringar. Det innebär att Du kan välja att flytta Dina pensionspengar till ett annat försäkringsbolag. Därmed kan Du sänka Dina kostnader och i stället låta dessa kostnader bli en del av Ditt sparande.

 

Lägre avgifter betyder högre pension!

 

Det är inte svårt att flytta medlen.

 

Låt oss ta reda på hur höga Dina avgifter är idag för att sedan jämföra det med andra pensionsbolag. Det Du gör är att skicka in en informationsfullmakt.

 

De allra flesta kan idag sänka sina kostnader i sitt pensionssparande. För många kan dessa onödiga avgifter uppgå till flera 100 000-tals kronor.

 

Genom att sänka Dina avgifter kan Du få en extra fin tillvaro när Du går i pension.

Det enda Du behöver göra är en enda sak, kontakta oss på 0142 - 191 30 eller

info @ primakapitalforvaltning.se så bestämmer vi ett möte.

 

Fullmakten som Du ska skicka in till oss är framtagen av försäkringsbranschen och detta är Ditt verktyg för att få reda på hur mycket Du betalar i dag. Vi hjälper Dig med det.

 

 

När vi har fått fullmakten skickar vi den till alla försäkringsbolagen och vi får in uppgifterna, sammanställer dessa och sedan meddelar vi Dig om hur just Din situation ser ut och hur höga avgifter Du betalar idag. Vi informerar samtidigt om hur Du kan sänka dessa avgifter.

 

Om Du behöver göra en förändring i Ditt sparande hjälper vi Dig. Vi är licensierade försäkringsmäklare och står i den egenskapen under tillsyn av Finansinspektionen och vi är också licensierade hos Insuresec och hos SwedSec.

Vår Branschorganisation heter Svenska Försäkrings Förmedlares Förening.

 

Kom ihåg att vi hjälper Dig hela vägen och lite till.

 

Det är kostnadsfritt att skicka in fullmakten och det påverkar inte Ditt sparande på något vis.

 

Skicka in Din fullmakt och få mer i pension!

 

 

Välkommen!