Strukturerade Produkter // E-handeln är en marknad som har stark framtidstro! Allt fler handlar över "nätet". Ta rygg på bland annat AMAZON.COM med ett kapitalskydd på 85 % av insatt kapital! - Ring för mer information 070 280 28 08 alt. 0142 191 30 - Välkomna!

Våra fondportföljer i riskklasserna 2, 3, 4 & 5. // Här väljer vi att presentera en av dessa... * VÅGSAM = Risknivå 4: Avgift per år 1,69 % . YTD 2,55 % … * ... Intressanta portföljer som ni får tillgång till via Prima Kapitalförvaltning AB … Välkomna att höra av er… 0142 191 30. OBS! Uppgifterna YTD är hämtade från den 11 september 2020. YTD = Presterat under 2020.

2020-09-01
Vi har möjligheten att välja bland de allra flesta produkter som marknaden har att erbjuda och vi kan också kostnadseffektivt lösa dina behov och önskemål på bästa sätt. Vi har ett utbud och flexibilitet som många aktörer saknar idag. Därför kan vi skräddarsy portföljer till våra kunders unika behov. När ni placerar era medel i fonder via oss får ni tillbaka 50 % av fondförvaltningsavgiften årligen vilket skapar bättre utgångsläge för er som kund. Vi lovar att vi kommer att ta väl hand om er och ge er service i toppklass! 

Prima Kapitalförvaltning AB arbetar med ett förutbestämt produktutbud där vi väljer vilka aktier, fonder, strukturerade produkter och obligationer etc... som vi ger råd om i första hand. Vi gör inte anspråk på att vara en oberoende rådgivare. Tilläggas bör dock göras att vi har tillgång till 9 000 st olika fonder och en mängd andra värdepapper. Varmt välkomna...
 

Förköpsinformation finner ni här!

 

Sparprodukter / Leverantörer

Fondförvaltning

Fondutbudet är stort och möjligheterna är många. Bygg din portfölj med en bred diversifiering för att uppnå en god avkastning till så låg risk som möjligt.
Många gånger kan en fond vara ett mycket bättre alternativ än en ren aktieplacering, beroende på att de bästa fondbolagen aktivt analyserar och utvärderar sitt innehav. Vi har över 9 000 st olika fonder. Vi arbetar med ett i förväg utvalt sortiment.

Leverantörer och värderingar, klicka här.
(Vi visar inte alla fondbolagen här!)

 


 

Strukturerade produkter

Prima Kapitalförvaltning AB saluför ett eget utbud av Strukturerade Produkter där Nord Fondkommission AB är behjälpliga med framtagandet av dessa produkter som är Private Placements.
Max erhåller 149 st olika investerare möjligheten att delta. Här vänder vi oss mot de svenska storbolagen som finns på OMX30 listan och som har goda räkenskaper och som har förhållandevis låga P/E-Tal, vilket i sin tur skapar en lugn produkt med en bra räntekupong. Är ett framgångsrikt koncept.

Ni kan även ta del av olika marknader runt om i världen samtidigt som Du är helt eller delvis försäkrad mot kursfall. Detta instrument finns i många skepnader och marknaden för strukturerade produkter växer kraftigt. 
Strukturerade produkter är ett attraktivt finansiellt instrument som vi på Prima Kapitalförvaltning AB kan erbjuda.

Leverantörer och värderingar, klicka här.

 

 


 

Företagsobligationer

 

Företagsobligationer är nu mer en vanlig förekommande transaktion som ibland är förknippad med låga risker och ibland med högre risker. Risken avspeglar sig i vilken årlig kupong som utlovas. Är kupongen hög är risken högre än en företagsobligation med låg kupong. Säkerheterna är avgörande för hur intressant en företagsobligation är.

Här finns en del att fundera över innan man placerar sina medel. Kontakta Prima Kapitalförvaltning AB så reder vi ut begreppen och vägleder Er till bästa tänkbara företagsobligation som kan passa Er!

Leverantörer klicka här.

 Livförsäkringar
 

Utbudet och möjligheterna är stora. Här är ofta behovet stort för rådgivning då det är komplext att jämföra olika produkter. De vanligaste produkterna är kapitalförsäkringar, tjänstepensioner, sjukförsäkringar, olycksfallsförsäkringar, efterlevandeskydd, sjukvårdsförsäkringar samt rena livs- och dödsfallsförsäkringar.

Vi vägleder Dig till rätt val.

Leverantörer klicka här.

 


Genom ombudsförfarandet via Nord Fondkommission AB har Prima Kapitalförvaltning AB tillgång till alla placeringar/värdepapper som saluförs via Nasdaq OMX. Dock gör inte Prima Kapitalförvaltning AB anspråk på att vara en oberoende aktör på den svenska finansmarkanden utan vi saluför ett i förväg givet sortiment av en mängd olika värdepper från olika aktörer. Men vi kan erbjuda det som finns att tillgå på den svenska börsen om våra kunder har särskilda önskemål.