Nyhet för dig som kund i Prima Kapitalförvaltning AB / // Från och med den 12:e november 2020 är vi en del av Ymer Försäkringsförmedlning & Investering Partners. För dig som kund blir det ingen direkt förändring utan det blir bara ett mervärde. Vi får nu möjligheten att erbjuda våra kunder bättre placeringsmöjligheter och mycket mer. Läs mer under aktuellt! I en övergångsperiod kommer vi att vara tillgängliga även via denna webbplats.

Bygg din fondportfölj med hjälp av oss! // Vi kan erbjuda ett av marknadens största utbud av fonder och andra värdepapper. Vi skräddasyr dina fondval efter dina önskemål så som, fondval och underliggande marknader, risktagande och vilken förväntad avkastning du kan ha på din portfölj! Välkommen att höra av er... 0142 - 191 30

2020-09-01
Vi har möjligheten att välja bland de allra flesta produkter som marknaden har att erbjuda och vi kan också kostnadseffektivt lösa dina behov och önskemål på bästa sätt. Vi har ett utbud och flexibilitet som många aktörer saknar idag. Därför kan vi skräddarsy portföljer till våra kunders unika behov. När ni placerar era medel i fonder via oss får ni tillbaka 50 % av fondförvaltningsavgiften årligen vilket skapar bättre utgångsläge för er som kund. Vi lovar att vi kommer att ta väl hand om er och ge er service i toppklass! 

Prima Kapitalförvaltning AB arbetar med ett förutbestämt produktutbud där vi väljer vilka aktier, fonder, strukturerade produkter och obligationer etc... som vi ger råd om i första hand. Vi gör inte anspråk på att vara en oberoende rådgivare. Tilläggas bör dock göras att vi har tillgång till 9 000 st olika fonder och en mängd andra värdepapper. Varmt välkomna...
 

Förköpsinformation finner ni här!

 

Sparprodukter / Leverantörer

Fondförvaltning

Fondutbudet är stort och möjligheterna är många. Bygg din portfölj med en bred diversifiering för att uppnå en god avkastning till så låg risk som möjligt.
Många gånger kan en fond vara ett mycket bättre alternativ än en ren aktieplacering, beroende på att de bästa fondbolagen aktivt analyserar och utvärderar sitt innehav. Vi har över 9 000 st olika fonder. Vi arbetar med ett i förväg utvalt sortiment.

Leverantörer och värderingar, klicka här.
(Vi visar inte alla fondbolagen här!)

 


 

Strukturerade produkter

Prima Kapitalförvaltning AB saluför ett eget utbud av Strukturerade Produkter där Nord Fondkommission AB är behjälpliga med framtagandet av dessa produkter som är Private Placements.
Max erhåller 149 st olika investerare möjligheten att delta. Här vänder vi oss mot de svenska storbolagen som finns på OMX30 listan och som har goda räkenskaper och som har förhållandevis låga P/E-Tal, vilket i sin tur skapar en lugn produkt med en bra räntekupong. Är ett framgångsrikt koncept.

Ni kan även ta del av olika marknader runt om i världen samtidigt som Du är helt eller delvis försäkrad mot kursfall. Detta instrument finns i många skepnader och marknaden för strukturerade produkter växer kraftigt. 
Strukturerade produkter är ett attraktivt finansiellt instrument som vi på Prima Kapitalförvaltning AB kan erbjuda.

Leverantörer och värderingar, klicka här.

 

 


 

Företagsobligationer

 

Företagsobligationer är nu mer en vanlig förekommande transaktion som ibland är förknippad med låga risker och ibland med högre risker. Risken avspeglar sig i vilken årlig kupong som utlovas. Är kupongen hög är risken högre än en företagsobligation med låg kupong. Säkerheterna är avgörande för hur intressant en företagsobligation är.

Här finns en del att fundera över innan man placerar sina medel. Kontakta Prima Kapitalförvaltning AB så reder vi ut begreppen och vägleder Er till bästa tänkbara företagsobligation som kan passa Er!

Leverantörer klicka här.

 Livförsäkringar
 

Utbudet och möjligheterna är stora. Här är ofta behovet stort för rådgivning då det är komplext att jämföra olika produkter. De vanligaste produkterna är kapitalförsäkringar, tjänstepensioner, sjukförsäkringar, olycksfallsförsäkringar, efterlevandeskydd, sjukvårdsförsäkringar samt rena livs- och dödsfallsförsäkringar.

Vi vägleder Dig till rätt val.

Leverantörer klicka här.

 


Genom ombudsförfarandet via Nord Fondkommission AB har Prima Kapitalförvaltning AB tillgång till alla placeringar/värdepapper som saluförs via Nasdaq OMX. Dock gör inte Prima Kapitalförvaltning AB anspråk på att vara en oberoende aktör på den svenska finansmarkanden utan vi saluför ett i förväg givet sortiment av en mängd olika värdepper från olika aktörer. Men vi kan erbjuda det som finns att tillgå på den svenska börsen om våra kunder har särskilda önskemål.