Aktie, Fondhandel & portföljförvaltning!


Uppdaterad 2024 06 17

Våra fondportföljers utveckling sedan 1:a januari till 31:e maj 2024.

Riskkategori låg          +   7,44 % (Räntebärande)
Riskkategori medel     + 13,29 % (Aktiefonder)

Riskkategori hög         + 16,89 % (Aktiefonder)


Är ni intresserad av investera i någon av
dessa portföljer? Kontakta oss!
Växel: 0142 - 191 30
E-post: info@primakapitalforvaltning.se

Investerar du i "hållbara" fonder?

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Vi erbjuder välutvecklade strategier för aktie- och fondförvaltning med diskretionära mandat!Våra kunder är privatpersoner, företag och institutioner. 

Våra tjänster är utvecklade för organisationer, ägarledda bolag, deras närstående samt för dem som önskar bli ekonomiskt framgångsrika individer.

                                      Prima Kapitalförvaltning AB
                                                              Besöksadresser
                                                               Norrgårdsgatan 3, Mjölby
                                                     Grev Turegatan 18, Stockholm 
                                                                     Sverige/Sweden
                                                                    
                                                             

Måndag - Torsdag

09:00 - 15:00

Fredagar

09:00 - 12:00

 Växel 0142 191 30

Vi har även öppet efter överenskommelse!