Aktie, Fondhandel & portföljförvaltning!


Uppdaterad 2023 11 144 % ränteplacering
utan bindningstid...

Kontakta oss för mer information!

Vi erbjuder även välutvecklade strategier för aktieförvaltning med diskretionära mandat!Våra kunder är privatpersoner, företag och institutioner. 

Våra tjänster är utvecklade för organisationer, ägarledda bolag, deras närstående samt för dem som önskar bli ekonomiskt framgångsrika individer.

                                     Prima Kapitalförvaltning AB
                                                             Besöksadresser
                                                    Johannesgatan 2, Stockholm 
                                                   Linköping - (Norrgårdsgatan 3, Mjölby) 
                                                            Tillfällavägen 15, Göteborg
                                                             Sverige/Sweden

Måndag - Torsdag

09:00 - 15:00

Fredagar

09:00 - 12:00

 Växel 0142 191 30